VERBINDEN

Algemene voorwaarden

Welkom bij In Partu

Welkom bij www.inpartu.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor je bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website inpartu.nl  (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en/of producten die door In Partu worden aangeboden en op alle overeenkomsten die In Partu aangaat voor het gebruik van de Website en de daarop aangeboden producten en/of diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. In Partu  raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website (“Gebruiker(s)“), deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. In Partu kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Doel In Partu
In de grootste community van en voor verloskundigen verbinden we jou aan collega’s en aan  bedrijven die kunnen helpen bij je bedrijfsvoering en de uitoefening van het prachtige vak. Je vindt  via inpartu.nl collega’s uit het hele land, je kunt zelf berichten plaatsen, vacatures, interessante  bijscholingen of je verlostas verkopen. Ook kom je in contact met bedrijven die jou kunnen ondersteunen of inspireren in je vak. In Partu inspireert met webinars over innovaties en niet alledaagse onderwerpen en kan de  praktijk ondersteunen op het gebied van social media, met leuke posters voor in de wachtkamer en  het personaliseren van illustraties of filmpjes.

Bescherming van jouw privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy. Voor meer over In Partu en jouw privacy: zie ons Privacy beleid

Websites van derden en daarop vermelde informatie en aangeboden producten of diensten
Wanneer wij op de Website links naar andere websites (“Derden-websites”) weergeven betekent dit niet dat de op of via deze Derden-websites vermelde informatie en aangeboden producten of diensten door In Partu worden aangeboden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van Derden-websites en de daarop vermelde informatie en aangeboden producten en diensten. In Partu is evenmin verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door Derden-websites.

Op Derden-websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van Derden-websites hebt, dan verwijzen wij je graag naar de aanbieders van deze Derden-websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van Derden-websites, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze Website. Hoewel wij onze Website met grote zorgvuldigheid samenstellen en onderhouden en wij daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan In Partu niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop aangeboden informatie.

Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van In Partu;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van In Partu of wijzigingen in of op de Website.

Indien In Partu wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100.

Afwijking van Gebruikersvoorwaarden
Indien wij een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door In Partu zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig/niet-verbindend wordt/worden verklaard, dan laat dit de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Intellectuele eigendomsrechten
In Partu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website en/of e-mail aangeboden informatie (waaronder alle teksten, lay-out, interfaces, grafische materialen en logo’s).

Het is niet toegestaan de inhoud van onze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In Partu/de rechthebbende.

Voor al het (beeld)materiaal dat is geplaatst op onze Website, geldt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om de bronnen en betrokken rechthebbenden te achterhalen. Ben je (mede)rechthebbende en heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan direct contact met ons op via  info@inpartu.nl

Toepasselijk recht
Op onze Website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de op onze Website vermelde informatie zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Meldingen, klachten, contactinformatie
Heb je vragen, wilt je een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze Website en/of producten/diensten, neem dan gerust contact met ons op. Ook kan je een email of een brief sturen naar de hieronder genoemde adressen.

In Partu
Adres: Tuinbouwweg 28, 2742 KP Waddinxveen
KvK nummer: 82674817
BTW nummer: NL862562144B01
Telefoon: 06-47544455
Email: info@inpartu.nl  

We vinden het vak van verloskundige zeer waardevol en uniek. De eerstelijns zorg zoals we die in Nederland hebben is zeer waardevol en belangrijk voor cliënten. Daarbij is het verbinden van collega’s onder elkaar belangrijk. Door verbinding kun je elkaar versterken en dat is wat In Partu wil doen. We willen je verbinden en daarmee ook laten groeien als zorgprofessional. Dat doen we door het verbinden met collega’s, verbinden met partners en inspirerende nascholingen

Door blogs van collega’s en partners en webinars laten we je zien welke mogelijkheden er allemaal zijn om je te laten groeien en je zorgverlening te optimaliseren. Kijk eens rond op de verschillende boards op de community en in de webshop om te kijken wat er is.

Als zorgverlener ben je druk met een praktijk en zorgverlenen. Maar daarnaast wordt er nog veel van je gevraagd. Wij willen je ondersteunen bij zaken die je anders tijd en energie kosten. Dat kan zijn door het inschakelen van onze partners, door je te verbinden met collega’s die misschien oplossingen voor je hebben, maar je mag ook ons altijd een vraag stellen.

Ontdek de mogelijkheden van e-health binnen geboortezorg. Wat betekenen ontwikkelingen, zoals VR, smartglass, gezondheidsapps enzovoort voor jou, je praktijk en voor je client?

Log hier in op je account